راه های تماس با مجموعه شمال مال:

 

آدرسمازندران – بابل – خیابان مدرس – ساختمان بهار نارنج
کدپستی۴۷۱۳۶۳۵۱۱۲
شماره تماس دفتر۰۱۱-۳۲۲۹۸۶۸۸
ساعات تماس با دفترصبح: ۹:۳۰ تا ۱۳     عصر: ۱۷ تا ۲۱
پشتیبان فنی جهت ثبت سفارش یا گزارش ایراد در سایت۰۹۱۲۰۱۷۴۲۲۷