شما مشتریان گرامی فروشگاه اینترنتی شمال مال می توانید هرگونه انتقاد یا شکایت خود را بوسیله فرم زیر ثبت کنید.

در اولین فرصت به شکایت یا انتقاد شما رسیدگی خواهد شد.