– نوع محصول: بادی آستین بلند

– فصل استفاده: چهار فصل

– جنسیت: دخترانه

– کیقیت پارچه: نخ 100 درصد پنبه

سایز: به طور دقیق در توضیحات محصول نوشته شده است.