• نوع محصول: بی بی کرم

• عملکرد: کمک به داشتن پوست درخشان و یکنواخت، تنظیم و کنترل چربی پوست، آبرسان و مرطوب کننده، ضد لک و جوش

• مناسب برای انواع مختلف پوست