• نوع محصول: کانسیلر مایع

• عملکرد: پوشانندگی متوسط دارای طیف رنگ های گوناگون و کاربردی

• مناسب برای پوست های معمولی و نسبتاً خشک