• نوع محصول: کرم پودر

• عملکرد: پوشانندگی بسیار زیاد تمام عیوب و لکه های صورت

• مناسب پوست های معمولی و ترکیبی، بسیار ایده آل برای پوست های چرب