• نوع محصول: پودر برنزه کننده

• عملکرد: ایجاد جلوه نهایی مات و مخملی، قابل استفاده به عنوان کانتورینگ

• مناسب برای استفاده بر روی انواع مختلف پوست