• نوع محصول: اسپری موبر

• عملکرد: فاقد آرسنیک، عملکرد سریع و موثر، بدون ایجاد حساسیت، سوزش و التهابات پوستی

• مناسب برای آقایان و بانوان