• نوع محصول: رژ لب مدادی

• عملکرد: زیبایی و خوش رنگ نشان دادن لب ها

• مناسب برای انواع مختلف پوست