• نوع محصول: مداد ابرو

• عملکرد: پر کردن ابروهای شما، جلوگیری از ریزش و یا کم پشت شدن ابروها

• مناسب برای انواع مختلف پوست