• نوع محصول: رژگونه درخشان

• عملکرد: درخشان کننده با ماندگاری بالا، برجسته و با طراوت نشان دادن گونه ها

• مناسب: برای انواع مختلف پوست