• نوع محصول: رژ لب

• عملکرد: نرم کننده لب، حالت دهنده به لب و ایجاد رنگ های زیبا و متنوع روی لب

• مناسب برای انواع لب